Télécharger l'appTélécharger l'app

Wettelijke vermeldingen

Uitgever:

De website www.indigoweel.com (de « Website ») wordt uitgegeven door INDIGO MOBILITES, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 20.000 euro waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres 4 Place de la Pyramide, Immeuble Ile-de-France, Bâtiment A, 92800 Puteaux/La Défense en dat ingeschreven is in het handelsregister van Nanterre onder nummer 832 988 505 (hierna « INDIGO®weel » genoemd).

Tel.: +33 1 49 03 15 00

Directeur:

Paul VALENCIA, voorzitter.

Hosting:

De Website wordt gehost op de servers van de maatschappij Microsoft Ireland waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18 en is ingeschreven onder het nummer 256796.

Design/productie:

TOUTENPIXEL, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 9000 euro waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres 57 avenue Jean Lebas – 59170 ROUBAIX en dat ingeschreven is in het handelsregister van ROUBAIX onder nummer B 538 768 128

Algemene informatie:

Het bezoeken van deze Website is onderworpen aan de naleving van de Gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker is er zich van bewust dat de gegevens op de Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd en/of bijgewerkt. Het is aan de gebruiker om naar de mobiele applicatie van INDIGO®weel te gaan of om contact op te nemen met de klantenservice van INDIGO®weel om te controleren of de informatie over de kenmerken van de diensten die op de site verschijnen nog steeds geldig is. Alleen de informatie en voorwaarden beschikbaar op de mobiele applicatie van INDIGO®weel zijn van toepassing.

De toegangs- en gebruiksvoorwaarden van de INDIGO®weel-service (TGVW), beschikbaar op de mobiele applicatie van INDIGO®weel, zijn van toepassing op alle agglomeraties waar de service beschikbaar is, behalve waar aangegeven.

De voorwaarden die van toepassing zijn op de services en speciale aanbiedingen aangeboden door INDIGO®weel worden beschreven in de mobiele applicatie van INDIGO®weel en in de van toepassing zijnde TGVW. INDIGO®weel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of schade van welke aard dan ook die een gebruiker lijdt:

  • door gebruik van de Website;
  • door geen toegang tot de Website te krijgen;
  • door weglatingen, aanpassingen en/of updates van de Website.

Verwerking van persoonsgegevens:

In het kader van de prospectie, het beheer en de uitvoering van de INDIGO®weel-service, kan INDIGO®weel de persoonsgegevens van de gebruiker verzamelen en verwerken.

In overeenstemming met de wet « informatique et libertés » van 6 januari 1978, hebt u in de laatst gewijzigde versie die van kracht is recht op toegang, rectificatie, verzet en verwijdering van informatie over u dat u op volgende manieren kunt uitoefenen:

  • schriftelijk op het volgende adres: INDIGO Mobilités – Service Clients – Immeuble Ile de France, Bâtiment A, 4 place de la Pyramide – TSA 43214 – 92919 LA DEFENSE Cedex; of
  • per e-mail op het adres: indigoweel@group-indigo.com

Auteursrechten foto’s:

© Antoine Legond

De foto’s die op de Website worden getoond zijn niet contractueel.

felis Praesent eleifend libero. elit. ut massa tristique Aliquam